Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na rozpoznaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w jego środowisku społecznym.
Organizowaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej zajmuje się dyrektor przedszkola.
Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności: pedagog specjalny, psycholog, logopeda. 
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest:
·         w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem;
·         poprzez zintegrowane (wspólne) działania nauczycieli i specjalistów;
·         zajęcia rozwijające uzdolnienia (dla dzieci szczególnie uzdolnionych);
·         zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne (dla dzieci które posiadają orzeczenie bądź opinie z poradni psychologiczno – pedagogicznej, a także ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się), logopedyczne (dla dzieci z zaburzeniami mowy), rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne (dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym);
·         zajęcia z psychologiem.
Zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć wykorzystując aktywizujące metody pracy.
 
Każdego roku dyrektor przedszkola powołuje zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W skład zespołu wchodzą nauczyciele specjaliści: psycholog, logopeda, nauczyciel współpracujący, wychowawcy grupy, w której jest dziecko z orzeczeniem oraz inni nauczyciele pracujący z dzieckiem.
 
KIM JEST NAUCZYCIEL WSPÓŁPRACUJĄCY (WCZEŚNIEJ WSPOMAGAJĄCY)?
Nauczyciel współpracujący to osoba, której zadaniem jest przede wszystkim wsparcie dziecka niepełnosprawnego (dziecka z orzeczeniem). Jest to ktoś o szczególnych kwalifikacjach – niezbędne będzie wykształcenie w zakresie pedagogiki specjalnej.
Nauczyciel wspomagający:
·         prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych realizują zintegrowane działania i zajęcia określone w programie;
·         wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych prowadzi pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
·         uczestniczy,  w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanym przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych;
·         udziela pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
·         prowadzi zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia specjalistyczne.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny