Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

2022/2023

REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU PROJEKTY,  PROGRAMY I INNOWACJE

ROK SZKOLNY 2022/2023

 

I. Ogólnopolski projekt edukacyjny: "Z darami natury świat nie jest ponury"

Celem projektu jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzenie kreatywności dzieci oraz zapoznanie z ideą zero waste. Dodatkowo dzieci zbudują świadomość ekologiczną, nauczą się jak wykorzystać zasoby przyrody oraz będą miały okazję do obcowania z nią.

II. Międzynarodowy projekt edukacyjny "Kreatywne prace plastyczne"

Cele główne projektu:

Popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.

Inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej we 

Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne

*współpracy z nauczycielami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą.

III. Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy"

Założenia i cele projektu

 • Głównym założeniem projektu  jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie , poznanie roli wróbli w naszym życiu

Cele główne:

 • budzenie zaciekawienia otaczającym światem,
 • rozwijanie zdolności poznawczych,
 • poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez
 • obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,
 • wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,
 • wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody,
 • właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt,
 • dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka,
 • wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia pomocy
 • potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych

IV. Ogólnopolski projekt "Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy"

CELE PROJEKTU
Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych
przedszkolaków, łagodna adaptacja do warunków przedszkolnych
poprzez utożsamianie się z bohaterami książkowymi oraz rozwijanie
potencjału poznawczego dzieci.

 Cele szczegółowe:
- zachęcanie dzieci do samodzielnego sięgania po literaturę,
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych,
- wdrażanie do prezentowania przez dzieci właściwych społecznie postaw
oraz zachowań,
- rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci,
- rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci,
- zachęcanie do aktywności poprzez wykonywanie różnorodnych zadań,
- doskonalenie samodzielności przedszkolaków,
- kształtowanie dojrzałości emocjonalnej i społecznej,
- rozwijanie kreatywności dzieci oraz nauczycieli,
- stwarzanie warunków do umiejętnego rozwiązywania problemów,
- wspieranie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych oraz opiekuńczych
- stwarzanie możliwości ogólnego rozwoju dla dzieci i nauczycieli.

V. Program profilaktyki logopedycznej "Krasnale mówią doskonale"

  Celem głównym programu jest stymulacja rozwoju mowy i wszechstronne usprawnianie funkcji mowy trzylatków i czterolatków uczęszczających do przedszkola. Celem wychowawczym programu jest przede wszystkim wzmacnianie poczucia własnej wartości, dzięki podniesieniu sprawności językowej.

Cele szczegółowe:

 • ·         podniesienie sprawności aparatu artykulacyjnego,
 • ·         usprawnianie aparatu oddechowego,
 • ·         poszerzanie słownictwa czynnego i biernego,
 • ·         ćwiczenie umiejętności rozumienia, uwagi słuchowej oraz koncentracji na wykonywanym zadaniu
 • ·         rozwijanie słuchu fonematycznego, poczucia rytmu,
 • ·         podnoszenie sprawności w zakresie motoryki małej i dużej,
 • doskonalenie percepcji i pamięci słuchowej, kształcenie wrażliwości słuchowej

 

PROJEKT EDUKACYJNY - CO SŁONKO WIDZIAŁO...

Na dziecięce kłopoty Brzechwa 

Założeniem projektu jest wprowadzanie dzieci w otaczający świat poprzez piękno literatury dziecięcej autorstwa Marii Konopnickiej, promowanie czytelnictwa, literatury polskich autorów, wzbogacanie wiedzy, słownictwa.W roku szkolnym 2022/2023 organizatorzy chcą przybliżyć dzieciom postać Jana Brzechwy, autora  wierszy dla dzieci, które napisane są tekstem rymowanym co sprawia, że dzieci chętnie słuchają oraz zapamiętują fragmenty tekstu. Dzieci wzbogacą swój słownik o nowe wyrazy, których w obecnych czasach rzadko się już używa, a które z pewnością będą rozwijać ich wyobraźnię.

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny